Informații utile pentru locuitorii municipiului Satu Mare

Depozitarea ilegală

pe domeniu public

Postat 2017-06-21 09:23:07

Depozitarea mobilierului uzat lângă punctele gospodărești de colectare a gunoiului menajer este ilegală.
Conform HCL 33/2011 art. 33 Poliția Locală este în măsură să amendeze persoanele care depozitează ilegal orice fel de deșeuri cu amendă de la 200 la 800 lei.
Așteptăm sprijinul ei în această privință pentru a putea păstra curățenia lângă punctele gospodărești de precolectare a deșeurilor menajere din cartiere.

Colectarea selectivă

cum ar trebui și cum nu!

Postat 2017-06-20 14:08:10

Fiecare dintre noi, ca reprezentat al comunităţii, are puterea şi obligaţia de a influenţa procesul de ecologizare a propriului oraş. Soluţia este la îndemâna noastră şi constă în depozitarea selectivă a deşeurilor. Mai precis, trebuie să depozităm deşeurile în locurile special amenajate şi, pe cât posibil, pe următoarele categori:
  • Hârtie şi cartoane (ziare, reviste, tipărituri, cutii de detergenţi, de cereale etc.), ce pot fi vândute la tonetele special amenajate;
  • Ambalaje PET şi alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la produse cosmetice şi de curăţenie etc.), ce pot fi reciclate;
  • Sticle şi cioburi; vânzarea ambalajelor din sticlă la centrele care seocupă cu achiziţionarea acestora;
  • Deşeuri feroase (fier, tablă ş.a) şi doze metalice.
detalii

Spălarea eurocontainerelor

de la punctele gospodărești

Postat 2017-06-16 15:34:00

În această perioadă se desfășoară acțiunea de spălare și dezinfectarea eurocontainerelor de la punctele gospodărești din cartiere. Până la ora actuală au fost spălate și dezinfectate containerele din cartierele: Micro 14, Micro 15 și Micro 16. În următoarele zile aceeași acțiune continuă în: Carpați I, Carpați II, Micro 17, Soarelui, Ostrovului, Cartierul T. Vuia, Botizului, 14 Mai, Solidarității, Centru.

Asa NU!

se utilizează coșurile stradale

Postat 2017-06-15 14:35:00

Coșurile de gunoi amplasate pe marginile drumurilor publice nu ar trebui umplute cu: deșeuri vegetale, deșeuri provenite din gospodării, cutii de pizza.
Ele sunt plasate pentru a avea unde depozita: o coaja de banană, ambalajul de la biscuiti, smocuri de țigări stinse, etc. pentru ca trotuarele sa fie mai curate.
Mulțumim pentru înțelegere!

Ce fac cu molozul

rezultat din construcții - renovari?

Postat 2017-06-14 09:16:00

Pentru transportul molozului trebuie urmată următoarea procedură: se depune o cerere scrisă de transport moloz la una din casieriile FLorisal sau se poate trimite pe fax. 0261-710159 ori pe adresa de e-mail eflorisal@yahoo.com, în care se specifică locul de unde se vor duce deşeurile din constructie, un nume şi un număr de telefon de contact. În urma solicitării scrise, un angajat al societăţii noastre va contacta deţinătorul de deşeuri şi împreună vor stabili cantitatea deşeurilor de transportat şi respectiv costul serviciului. Dacă molozul nu este amestecat cu alte tipuri de deseuri(PET-uri,cartoane,lemn,etc.) se va aplica tariful de 80,03 lei/mc (inclusiv TVA) iar dacă acesta trebuie sortat se va considera că sunt deşeuri amestecate cărora li se vor aplica tariful de 95,97 lei/mc (inclusiv TVA), valoarea facturată cu TVA obţinându-se distinct în cele două cazuri prin înmulţire cu cantitatea evaluată în metri cubi. După achitarea contravalorii facturii molozul va fi transportat în cel mai scurt timp.După primirea cererii de către SC Florisal SA, persoanele care locuiesc în cartiere pot depozita temporar molozul lângă punctul gospodăresc unde solicitantul îşi depune deşeurile menajere. Pentru cantităţi mari de moloz pot fi închiriate containere de 5 şi 7 mc destinate special pentru transportul molozului, chiria percepută este de 10 lei/zi dar tot a treia zi se calculează o golire la capacitatea containerului. Menţionăm că, în acest caz, facturareal se va face la capacitatea containerului chiar dacă acesta este parţial umplut. Societatea noastră dispune de utilaje de încărcare tip graifer şi de mijloace de transport adecvate pentru acest tip de deşeu.